Session        Chronist    Mitspeisende Preis
17 Martin L    
18 Sabrina    
19 Dani    
20
Oliver
   
21 Matze    
22
Martin M
   
23 Martin L
   
 24 Martin M2    
25 Sabrina    
27 Oliver    
28 Martin M1    
29 Martin L    
30 Oliver    
31 Matze    
32 Martin M1    
33 Martin L    
34 Daniel    
35 Martin M2    
36 Oliver    
37 Martin L    
38 Martin M1    
39 Oliver    
40 Martin L    
41 Martin M2 ML, M1, M2, OS 4€
42 Daniel ?  
43 Martin M1 ML, M1, OS 3€
44 Oliver ML, M1, M2, OS 4€
45 Martin L ML, DC, M1, M2, OS Master?
46 Sabrina SS, ML, M1, M2, OS Master
47 Martin M1 SS, M1, M2 Master
48 Martin M2 SS, ML, M1, M2, OS Master
UR   M1, M2, ML, OS Master
49 Oliver M1, M2, ML, OS Master
50 Martin L M1, M2, ML? 15€?
51 Martin M1 M1, M2, ML? 15€?
52 Martin M2 M2, ML, OS 12€
53 Oliver M1, M2, OS Master
54 Martin L M1, M2, ML, OS 15€?
55 Martin M1 M1, M2, ML, OS 15€?
56 Oliver M1, DC, OS 15€?
57 Martin M2 M1, M2, ML, OS 15€?
58 Daniel M1, M2, ML, DC, OS 15€?
59 Martin L M1, M2, ML, DC, OS 15€?
60 Martin M1 M1, M2, ML, DC, OS 15€?
61 Oliver M1, M2, ML, OS 15€?
62 Martin M2 M1, M2, ML, OS Master
63 Daniel M1, DC, OS Master
64 Martin L M1, M2, ML, DC, OS  
65 Daniel M1, M2, ML, DC, OS  
66 Oliver M1, M2, ML, DC, OS  
67a Martin M1 M1, M2, ML, DC, OS Master
67b Martin M2 M1, M2, ML, DC, OS Master
68 Martin L M1, M2, ML, DC, OS  
69 Daniel M1, M2, ML, DC, OS  
70 Oliver M1, M2, ML, DC, OS